ZÁJMOVÝ KROUŽEK
Pro školní rok 2022/2023 nabízí náš spolek Dvorní zookoutek U Pipinga, z.s. IČ: 02287544, se sídlem Popovická 786, Jaroměřice nad Rokytnou - Popovice, 675 51 zájmový kroužek:

CHOVATELSKÝ - ENVIRONMENTÁLNÍ (zvířata, příroda, ekologie)

Kroužek je určen pro chlapce a dívky ve věku 7-15 let s kladným vztahem ke zvířatům. Bude probíhat od 29.9.2022 pravidelně každou neděli kromě prázdnin a státních svátků, od 10,00 do 12,00 hod (občas do 13,00 hod), v sídle spolku na adrese Popovická 786, Jaroměřice nad Rokytnou - Popovice, 675 51 (sraz bude vždy na předzahrádce).

První schůzka II. pololetí je v neděli 5.2.2023 v 10,00 hod. Mohou se hlásit noví zájemci a přijít s vyplněnou přihláškou.

Děti se mohou hlásit do kroužku i v průběhu školního roku (cena za pololetí zůstává stejná, v případě předčasného ukončení kroužku ze strany dítěte se poměrná část nevrací). Během kroužku se budeme pohybovat nejen u zvířat, ale i v přírodě v blízkém okolí zejména na pozemcích v péči spolku (v katastru Popovice nad Rokytnou se jedná o 6181m2). K dispozici je vytápěná klubovna jako zázemí.

Cílem kroužku je budovat u dětí environmentální senzitivitu - získávat poznatky o přírodě a životním prostředí, pociťovat o ně zájem, vnímat jejich poškození a cítit potřebu je chránit. V rámci budování senzitivity se zaměříme na praktickou péči o zvířata (oslíky, drůbež, bažanty) zakrslá zvířata (minipony, miniovce, minikozy, miniprasata), divoká (sovy, krkavce, veverky), exotická (dikobrazy, klokany, želvy, nandu pampové, papoušky, pávy), ale i zvířata vyžadujících zvláštní péči (skunky, mývaly, výry). Naučíme se o ně pečovat a pečovat o mláďata, krmit je, ošetřovat  i čistit výběhy a kydat hnůj, seznámíme se s potřebami a nároky jednotlivých druhů zvířat, základy veterinární péče. Environmentální výukou zjistíme, jak v dnešní přetechnizované době splynout s přírodou, jak jí pomáhat a neničit ji. Budeme pozorovat a pečovat o tůň s chráněnými živočichy. Občas se povozíme s vodičem na oslíkovi. Naučíme se vše co obnáší chovatelství a péče o zvířata a životní prostředí, jak můžeme pomoci, jak se zodpovědně chovat a jak je chránit.

Pro koho: chlapce a dívky

Počet dětí: 1-10

Cena kroužku: 1.900,- Kč (na pololetí) - v ceně kroužku je zahrnut příspěvek na vytápění klubovny v zimních měsících.

Věk: 7-15 let

Kdy: každou neděli 10-12,00 hod (občas do 13,00 hod) kromě prázdnin a státních svátků

Kde: Popovická 786, Jaroměřice nad Rokytnou - Popovice, 675 51

Podmínky přijetí: kladný vztah ke zvířatům

Vedoucí kroužku: Jiřina Ciprová, kontakt mob. 731407080, dvornizookoutek@seznam.cz

 

KE STAŽENÍ:

Informace pro rodiče

Přihláška - k vyzvednutí také zde v místě

 

 

 

 

Text podléhá autorským právům, zákaz kopírování.