Zpět na vrhy VRH 10


matka: Cow Girl of SkinnyCave
genová skinny, červeno-bílá


otec: Valmont Preston z Horeckých vrchů,
skinny, černý s červenou a bílou
21.05.2009
Bella Cow z Horeckých vrchů
skinny, aguti zlatá-červená - 72g - holčička
Bona Cow z Horeckých vrchů
genová skinny, červeno-bílá - 82g - holčička