Zpět na vrhy VRH 5

matka: Lilly of SkinnyCave
genová skinny, čokoládovo-bílá

otec: Pasha Nickola,
skinny, sépiový s bílou a buff
04.09.2008
Faris Pasha z Horeckých vrchů
genový skinny, sépiový s krémovou - 84g - kluk
Faustus Pasha z Horeckých vrchů
genový skinny, čokoládový s bílou a buff - 85g - kluk