Zpět na hlavní stranu
Želva vroubená / Testudo marginata

Želva vroubená (Testudo marginata) je největším a nejkrásnějším druhem evropských suchozemských želv. V dospělosti dosahuje délky až 35 cm a může vážit až 5 kg. Krunýř je podlouhlého tvaru, kopulovitě vyklenutý. Marginální štítky (okrajové štítky krunýře) jsou zřetelně prodloužené a mírně nahoru zahnuté. Jejich charakteristický tvar, který dal tomuto druhu i jeho vědecké jméno, se objevuje až u dospělých jedinců. Dospělí samci jsou větší než samice a mají širší hlavu, větší a delší marginální štítky, které tvoří až jakousi "zástěrku", delší a silnější ocas s kloakálním otvorem blízko špičky a výraznou prohlubeninu na plastronu. Zajímavým znakem je vyvinutý plastrální kloub mezi břišními a stehenními štítky, umožňující pohyb zadní části plastronu. Vyskytuje se u obou pohlaví.

Tento druh želvy má svou domovinu v Řecku na jih od Olympu, až po pohoří Taygetos, Peloponés, a jih Albánie. Lze ji nalézt i na Sardinii. Obývá suché křovinaté porosty až do výše 2000m n.m.. Želvy z pobřežních lokalit jsou drobnější a mají výrazně světlejší zbarvení karapaxu i pokožky, želvy z horských oblastí jsou tmavší, mohutnější, převážně černě zbarvené, vč. pokožky. Želva vroubená podléhá úmluvě CITES a pokud není čipovaná, musí se na Krajský úřad životního prostředí zasílat každoročně originály registračních listů a fotografie spodního plastronu s měřítkem velikosti pro potvrzení.

Želva vroubená je předurčena pro venkovní chov. Vzhledem k velikosti želv a jejich pohyblivosti je nutný prostorný venkovní výběh. Ten by měl obsahovat k jihu směřující pahorek z písčité půdy, který želvy vyhledávají ke slunění a snůšce, hustý keřovitý porost, mělkou nádobu s vodou a suchý úkryt. Konzumují převážně rostlinnou potravu. Zimují zahrabané, při teplotě 5-8°C. Takže ideální zimoviště je sklep s ochranou želv proti hlodavcům. Samozřejmostí je jejich pravidelná kontrola a podání vody a krmiva v případě jejich krátkodobého probuzení.

V našem chovu máme celkem 7 želv vroubených. Do dospělosti mají zatím daleko, takže je máme doma v teráriu, kde mají ideální podmínky.

Na fotografii dole je miminko želvy vroubené viz Wikipedia, pod touto fotografií jsou naše želvičky.

Testudo marginata6.jpg
By Mayer Richard at the English language Wikipedia, CC BY-SA 3.0, Link

Zde jsou fotografie našich želv:

2016
prostřední želvička uhynula celkem brzy, pravděpodobně v důsledku genetické vady, ostatní mají 4-5 cm (02/2016)
2017
foto 01/2017